KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
VÀ TƯ VẤN HỆ THỐNG

GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ & TƯ VẤN TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

Thấu hiểu các hoạt động kiểm định, đo lường, phân tích đóng vai trò quan trọng nhằm xác định chất lượng, năng suất công trình, Chúng tôi thiết kế và cung cấp những giải pháp chuyên nghiệp nhất dựa trên nhu cầu và điều kiện thực tế, nhằm đưa ra những tư vấn khuyến nghị cải thiện sản lượng phù hợp nhất cho hệ thống của khách hàng

DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Phân tích và dự đoán hệ thống bằng phần mềm PVSyst
Nhằm đo lường và phân tích chính xác nhất hệ thống điện mặt trời, Vũ Phong Tech cung cấp dịch vụ PVSyst, thực hiện các tính toán mô phỏng và phân tích dữ liệu hoàn chỉnh hệ thống điện mặt trời của khách hàng cho các giai đoạn: thiết kế và hoàn công
Đo lường, phân tích tải nhà máy
Với quy trình 5 bước từ việc xác định nhu cầu và các hiện tượng lỗi trong hệ thống tải đến thiết lập ngưỡng với thiết bị PEL103, Vũ Phong Tech sẽ giúp khách hàng đánh giá được chất lượng nguồn điện cung cấp cho vận hành cũng như nhận dạng được các nguyên do gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành sản xuất; và đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm mang lại những giá trị về kinh tế đáng kể
Kiểm tra, phân tích, đánh giá hệ thống và tư vấn giải pháp cải thiện sản lượng
Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, Vũ Phong Tech cung cấp gói dịch vụ đầy đủ bao gồm từ công tác đo đạc, kiểm tra, khảo sát đến phân tích và đánh giá toàn diện hệ thống điện nhằm đưa ra những giải pháp tư vấn phù hợp nhất với từng nhà máy, cải thiện sản lượng điện và khả năng vận hành của nhà máy

MỘT SỐ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Tính toán định giá công trình và các khuyến cáo đầu tư (IRR, ROI...)
Đánh giá mức Performance Rate (PR) hiện tại, và mức suy giảm PR theo thời gian hoạt động
Đánh giá tính pháp lý và đưa ra các khuyến cáo kèm theo
Kiểm tra (testing) chất lượng công trình (chất lượng kết cấu, vật tư, lắp đặt)

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.