QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐIỆN GIÓ

Giới Thiệu Chung

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI SẢN GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

Phát huy lợi thế chuyên môn của mỗi bên trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, VŨ PHONG và STEAG cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị quản lý tài sản suốt vòng đời dự án.

Chuyên Môn Của VŨ PHONG

Chuyên Môn Của STEAG

Đội Ngũ Quản Lý Tận Tâm

Giải Pháp Số Hóa

Asset Monitor

Nền tảng cho giám sát thông minh

 • Giám sát theo thời gian thực của từng WTG và trang trại gió bằng các KPI tiêu chuẩn cao và Machine Learning (phương pháp máy tự học)
 • Đánh giá hiệu suất của thiết bị và tài sản
 • Đánh giá “tình trạng sức khỏe” của thiết bị và tài sản
 • Cơ sở cho những dịch vụ tiếp theo
 • Cơ sở thông tin để trao đổi với OEM

Asset Guide

Hướng dẫn dựa trên đánh giá tài sản thông minh

 • Cho phép lập kế hoạch bảo trì thông minh
 • Dự báo doanh thu và năng lượng, phát điện và cắt giảm công suất
 • Tối ưu hóa kịp thời các biện pháp phòng ngừa
 • Đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu suất theo định hướng giá trị
 • Báo cáo thường kì và bất thường
 • Đánh giá đường cong công suất, khuyến nghị hành động bao gồm RCA – phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Đánh giá bảo hành
 • Theo dõi hợp đồng

Asset Pilot

Thực hiện các khuyến nghị đưa ra từ Asset Guide

 • Tối ưu hóa Bảo trì thông minh và chỉ đạo
 • Tối ưu hóa linh, phụ kiện (hậu cần) và lực lượng lao động
 • Triển khai và thực hiện hành động dựa trên hiệu suất và báo cáo nguyên nhân gốc rễ RCA
 • Cố vấn dự án/ quản lí hợp đồng
 • Thương thảo hợp đồng
 • Bảo cáo thẩm định, đánh giá gia hạn trọn đời.
 • Quản lí khiếu nại, bồi thường dựa trên đánh giá bảo hành.

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.