THẨM ĐỊNH & ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

Thấu hiểu được hoạt động thẩm định là bước quan trọng nhằm xác định chất lượng và năng suất của công trình, chúng tôi luôn cung cấp những giải pháp chuyên nghiệp theo từng nhu cầu và điều kiện thực tế của khách hàng.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thẩm định kỹ thuật và kiểm tra (testing) chất lượng công trình (chất lượng kết cấu, vật tư, lắp đặt)
Đánh giá mức Performance Rate (PR) hiện tại, và mức suy giảm PR theo thời gian hoạt động
Đánh giá tính pháp lý và đưa ra các khuyến cáo kèm theo
Tính toán định giá công trình và các khuyến cáo đầu tư (IRR, ROI...)
Kiểm tra tính toán mô phỏng PVsyst và đưa ra các khuyến cáo về chu kỳ sản lượng

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.