VPT – RB2300

VPT - RB2300

Sản phẩm được Vũ Phong Tech thiết kế tối ưu nhằm thực hiện công tác O&M cho các nhà máy điện mặt trời lắp đặt theo kết cấu 1 tấm và hệ tracker 1 tấm.

Thông số vận hành

 • Tốc độ di chuyển tối đa: 30 mét/phút
 • Năng suất làm sạch: 1.500 m²/giờ
 • Thời gian vận hành 1 lần sạc: 4 giờ
 • Tiêu thụ nước: 0.8 ̴ 1 lít/m²
 • Khả năng leo dốc: 30°

 • Khoảng cách vượt khoảng hở tối đa: 100 mm

Thông số kỹ thuật

 • Động cơ lô lau: 24 V – 260 W
 • Bộ điều khiển không dây: 200 m

 • Nhiên liệu (Pin Lithium): 24 V-30 Ah

 • Số lô lau: 1 cái
 • Kích thước tổng thể (DxRxC): 2.410x700x300 mm
 • Khối lượng: 40 kg
 • Động cơ bánh xe: 24 V-90 W

*Thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.